Produktkategorier

Produktkategorier som vi jobbar med är listade nedan

  • Skrivare - inköp
  • Datorer - inköp och service
  • Mobiltelefoner - rådgivning samt byte av telefon
  • Nätverk - Både rådgivning och konfiguration ny utrustning. Vid konfiguration kan det komma extra kostnader i form av licenser.